Pas de tekstgrootte aan: bl-minus-gray bl-plus-blue

Verzorgingshuizen

  • Gepubliceerd: 04 november 2015
  • Laatste update: 07 december 2015

Verzorgingshuizen bieden diensten aan eigen bewoners, maar ook aan wijkbewoners buiten het verzorgingshuis.
Alleenstaande bewoners beschikken meestal over een zitslaapkamer en echtparen over een tweekamerappartement met hierin een berging, een keukentje en een was- en toiletgelegenheid.

Alle kamers zijn op een alarminstallatie aangesloten. Aan de bewoners biedt het verzorgingshuis onder andere huisvesting, maaltijden, dagelijkse verzorging en recreatie. Verder zijn er verschillende voorzieningen, zoals een winkel en een eet- of recreatiezaal. Elk verzorgingshuis heeft eigen regels over huisdieren of wat men aan huisraad kan meenemen. Informeer daarom vooraf. Het verblijf in een verzorgingshuis wordt bekostigd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Bewoners betalen een maandelijkse eigen bijdrage. Deze wordt vastgesteld door het Zorgkantoor Haaglanden.
Verzorgingshuizen bieden in de wijk wonende ouderen vaak de volgende diensten aan:
- Tijdelijke verzorging
- Dagverzorging
- Maaltijdvoorziening (of wijkrestaurants voor ouderen)
- Zorgabonnementen of servicepakketten
- Recreatieve en culturele activiteiten
Wendt u voor uitgebreide informatie tot de verzorgingshuizen bij u in de buurt.

Aanvraagprocedure
Om in aanmerking te komen voor een plaats in een verzorgingshuis heeft u een indicatie nodig.Deze indicatie krijgt u als u aan een aantal voorwaarden voldoet. De indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Aanbod - Diensten in uw stadsdeel:

Particuliere verpleeg- en verzorgingshuis, Huize Santus

Organisatie

Huize Santus

Laan van Meerdervoort 365
070 360 66 15

Verzorgingshuis, Huize Royal / Royal Rustique

Organisatie

Saffier

Rusthoekstraat 38
0800 723 34 37 Servicebureau

Verzorgingshuis, Duinhage

Organisatie

Florence

De Savornin Lohmanlaan 202
070 754 16 66

Verzorgingshuis, Houthaghe

Organisatie

Florence

Toon Dupuisstraat 10
070 754 60 00

verzorgingshuis, Loosduinen

Organisatie

Saffier

Willem III straat 36
070 888 18 88

Verzorgingshuis, Loosduinse Hof

Organisatie

Florence

Glenn Millerhof 5
070 754 04 44

Verzorgingshuis, Wijndaelercentrum

Organisatie

Florence

Catharina van Rennesstr 8
070 754 23 33

verzorgingshuis, Huize Oldeslo

Organisatie

Stichting Zorggroep Oldael

Maurits de Brauwweg 18
070 530 05 30

Verzorgingshuis, Duinrust

Organisatie

Stichting Cardia

Duinweg 35
070 350 21 00

Verzorgingshuis, Deo Gratias

Organisatie

Respect Zorggroep

Badhuisweg 115
070 350 30 31

Verzorgingshuis, Het Uiterjoon

Organisatie

Respect Zorggroep

Vissershavenstraat 277
070 352 92 92

Verzorgingshuis, Wenckebach

Organisatie

Zorggroep Florence

Noordpolderkade 163
070 754 30 00

Verzorgingshuis, Jonker Frans

Organisatie

Florence

Newtonplein 100
070 754 11 11

Verzorgingshuis, Huize Eykenburg

Organisatie

Stichting Eykenburg

Kruisbessenstraat 12
070 750 70 00

Verzorgingshuis, Uitzicht

Organisatie

Florence

Zonnebloemstraat 383
070 754 55 66

Gecombineerd verpleeg- en verzorgingshuis, Leilinde

Organisatie

WZH Leilinde

Harriet Freezerhof 32
070 756 26 00

Verzorgingshuis, Onderwatershof

Organisatie

Stichting Cardia

Van Vredenburchweg 26
070 413 82 00

Verzorgingshuis, Vredenburch

Organisatie

Florence

Van Vredenburchplantsoen 1
070 754 53 00

Verzorgingshuis, Rustoord

Organisatie

WZH Rustoord

Harriet Freezerhof 301
070 756 21 00 Servicepunt Rustoord

Verzorgingshuis, Ametisthorst

Organisatie

HWW zorg

Ametisthorst 9
070 379 33 03 SCT Haagse Hout

Verzorgingshuis Swaenehove

Organisatie

Saffier

Heiloostraat 296
070 308 48 30

Verzorgingshuis, Het Zamen

Organisatie

Stichting Eykenburg

Esperantostraat 12
070 750 70 00

Verzorgingshuis, Rivierenbuurt

Organisatie

HWW zorg

Christoffel Plantijnstr 3
070 379 33 08 SCT Centrum

Verzorgingshuis, Op de Laan

Organisatie

HWW zorg

Laan van Meerdervoort 110
070 379 33 08 SCT Centrum

Verzorgingshuis, Transvaal

Organisatie

WZH Transvaal

Natalstraat 20
070 756 29 00

Verzorgingshuis, Swaenestate

Organisatie

Saffier Wijkservicepunt Zorgwinkel Swaenestate

Volendamlaan 11
0800 723 34 37 Servicebureau

Verzorgingshuis, Swaenesteyn

Organisatie

Saffier

Nieuwendamlaan 1
070 448 70 00

Verzorgingshuis, CoornhertCentrum

Organisatie

Florence

Erasmusplein 87
070 754 08 88

Verzorgingshuis, Landscheiding

Organisatie

Stichting Cardia

Isabellaland 150
070 339 91 11

Verzorgingshuis, Moerwijk

Organisatie

HWW zorg

Twickelstraat 120
070 379 33 09 SCT Escamp/Laak

Verzorgingshuis, Centrum Carel van den Oever

Organisatie

Cato

Schrijnwerkersgaarde 3
070 329 54 41

Gecombineerd verpleeg- en verzorgingshuis, Waterhof

Organisatie

WZH Waterhof

Polanenhof 130
070 756 15 00

Gecombineerd verpleeg- en verzorgingshuis, Hoge Veld

Organisatie

WZH Hoge Veld

Laan van Wateringse Veld 222
070 756 2800

Verzorgingshuis, Centrum Bezuidenhout

Organisatie

Cato

Bezuidenhoutseweg 150
070 331 57 00

Verzorgingshuis, Maison Gaspard de Coligny

Organisatie

Saffier

Theo Mann-Bouwmeesterln 10
0800 723 34 37 Servicebureau

Verzorgingshuis, Oostduin

Organisatie

Florence

Goetlijfstraat 5
070 754 05 55

Gecombineerd verpleeg- en verzorgingshuis, Het Anker

Organisatie

WZH Het Anker

Prinses Margrietlaan 24
070 756 16 00
 
 
 
Haagse Ouderen is onderdeel
van Xtra welzijn en de 3 werkmaatschappijen
VÓÓR, MOOI en Zebra.
 
Voor telefonische informatie klik op onderstaande link
en u komt terecht bij de telefoonnummers van
de wijkcentra / servicepunten XL:

http://bit.ly/1BhKQbG

 

 

Social Media

Youtube