Pas de tekstgrootte aan: bl-minus-gray bl-plus-blue

Zorg in natura (AWBZ-zorg thuis)

  • Gepubliceerd: 05 december 2015
  • Laatste update: 07 december 2015

Via de AWBZ is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Om aanspraak te kunnen maken op deze wet, heeft u een indicatiebesluit nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg en  neemt samen met u uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie onder de loep. Het CIZ bekijkt wat u zelf aan kunt en of eventuele huisgenoten taken kunnen overnemen.
Kiest u voor 'zorg in natura', dan kunt u een beroep doen op een van de door het Zorgkantoor Haaglanden gecontracteerde thuiszorgaanbieders.

De zorgaanbieder levert de zorg en regelt de administratie daaromheen. Op de website van het Zorgkantoor kunt u zelf zoeken naar een zorgaanbieder.

Thuiszorg aanvragen
U kunt een aanvraagformulier opvragen bij het CIZ, tel. 088-7891420, of zelf invullen op de website van het CIZ

 

Zorgfuncties
AWBZ-zorg zonder verblijf of tijdelijk verblijf (logeren) wordt aangeboden in zorgfuncties. 

  • Persoonlijke verzorging (lichaamsverzorging, douchen, aankleden, eten en drinken, medicijnen klaarzetten en toedienen)
  • Verpleging (wondverzorging, toedienen van injecties en medicijnen)
  • Begeleiding (samenvoeging van voorheen: ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding)
  • Behandeling (bij het herstel van een operatie of aandoening)
  • (Kortdurend) verblijf (in een verpleeg- of verzorgingshuis)

Bijzonderheden
De functie 'begeleiding' wordt vanaf 1 januari 2014 overgeheveld naar de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De functie 'huishoudelijke verzorging' is sinds 1 januari 2007 overgeheveld naar de gemeente op basis van Wmo.

Uitvoering AWBZ vanaf 2013
Tot 2013 voeren zorgkantoren de AWBZ uit. Per 1 januari 2013 nemen de zorgverzekeraars de taken van de zorgkantoren over.
De verzekeraar wordt voor de cliënt rechtstreeks het aanspreekpunt voor de zorg. Het kabinet verwacht dat zorgverzekeraars bij de zorginkoop een betere zorginhoudelijke samenhang kunnen realiseren tussen de cure (Zorgverzekeringswet of Zvw) en de care (AWBZ)  Dit is van belang voor cliënten die zowel Zvw- als AWBZ-zorg nodig hebben, zoals ouderen en chronisch zieken.

Klik hier voor meer informatie over de AWBZ

 
 
 
Haagse Ouderen is onderdeel
van Xtra welzijn en de 3 werkmaatschappijen
VÓÓR, MOOI en Zebra.
 
Voor telefonische informatie klik op onderstaande link
en u komt terecht bij de telefoonnummers van
de wijkcentra / servicepunten XL:

http://bit.ly/1BhKQbG

 

 

Social Media

Youtube