Pas de tekstgrootte aan: bl-minus-gray bl-plus-blue

Persoonsgebonden budget (PGB)

  • Gepubliceerd: 05 december 2015
  • Laatste update: 07 december 2015

Met een indicatie voor zorg uit de AWBZ zijn er 2 mogelijkheden om de invulling van die zorg te regelen. Het zorgkantoor kan zorg in natura regelen.
U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Het PGB is bedoeld voor mensen die langdurig zorg thuis nodig hebben, maar dat liever zelf willen regelen. Een PGB is een vast geldbedrag waarmee u de thuiszorg kunt regelen en inkopen. U beslist dan naar eigen inzicht bij wie u deze hulp inkoopt en wanneer een hulpverlener bij u langskomt. Een PGB geeft u meer vrijheid, maar ook meer rompslomp. U moet bijvoorbeeld zelf een administratie bijhouden.

 

Nieuwe voorwaarden pgb vanaf 1 januari 2012

Alleen mensen met een 'verblijfsindicatie' kunnen straks nog aanspraak maken op een persoonsgebonden budget. Voor deze budgethouders wordt het pgb met 5% verhoogd. Een verblijfsindicatie wil zeggen: mensen die zoveel zorg nodig hebben, dat verblijf in een verpleeghuis of verzorgingstehuis wordt aangeraden door het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).

Budgethouders worden verplicht om een aparte bankrekening te openen; betalingen aan zorgverleners kunnen uitsluitend nog via de bank plaatsvinden.

Nieuwe budgethouders moeten een zorgplan overleggen aan het zorgkantoor waarin ze aangeven hoe zij hun pgb willen inzetten.

Nieuwe budgethouders kunnen het geld uit hun pgb niet meer laten inzetten door bemiddelingsbureaus. Bestaande budgethouders mogen dat nog wel.

Gevolgen voor uw huidige pgb

Heeft u nu een persoonsgebonden budget zonder verblijfsindicatie, dan heeft dit voor u gevolgen. Uiterlijk per 1 januari 2014 krijgt u niet langer een pgb. In plaats daarvan moet u overstappen naar zorg in natura als u een AWBZ-indicatie heeft voor de functies persoonlijke verzorging en/of verpleging.

 
 
 
Haagse Ouderen is onderdeel
van Xtra welzijn en de 3 werkmaatschappijen
VÓÓR, MOOI en Zebra.
 
Voor telefonische informatie klik op onderstaande link
en u komt terecht bij de telefoonnummers van
de wijkcentra / servicepunten XL:

http://bit.ly/1BhKQbG

 

 

Social Media

Youtube