Pas de tekstgrootte aan: bl-minus-gray bl-plus-blue

Particuliere woonzorg

  • Gepubliceerd: 04 december 2015
  • Laatste update: 07 december 2015

Particuliere woonzorgvoorzieningen zijn meestal kleinschalige huizen die woonzorg à la carte bieden. De gasten zijn doorgaans ouderen die nog zelfstandig willen wonen. Zij bewonen een eigen appartement met de gebruikelijke privacy en houden de regie over hun leven. Daarnaast maken zij gebruik van diverse faciliteiten, waaronder 24-uursaanwezigheid en toezicht. Deze woonzorgvoorzieningen variëren van eenvoudige tot heel luxe met hotelallure. Het ene huis is meer een woonvoorziening, het andere meer een woonvorm met intensieve zorg. Weer andere huizen richten zich vooral op dementerende ouderen. Meestal is er verplegend personeel in dienst. Ook mensen met een AWBZ-indicatie en met een persoonsgebonden budget kunnen in deze voorzieningen worden opgenomen. Dat vereist vaak wel een aanvullende financiële bijdrage, vooral voor de woonkosten.

Aanbod - Diensten in uw stadsdeel:

 
 
 
Haagse Ouderen is onderdeel
van Xtra welzijn en de 3 werkmaatschappijen
VÓÓR, MOOI en Zebra.
 
Voor telefonische informatie klik op onderstaande link
en u komt terecht bij de telefoonnummers van
de wijkcentra / servicepunten XL:

http://bit.ly/1BhKQbG

 

 

Social Media

Youtube