Pas de tekstgrootte aan: bl-minus-gray bl-plus-blue

Vergoeding vervoerskosten i.v.m. medische behandeling

  • Gepubliceerd: 14 mei 2011
  • Laatste update: 05 november 2013

Uw zorgverzekeraar kan een deel van de vervoerskosten vergoeden die u hebt gemaakt in verband met een medische behandeling. Als u daarbij het openbaar vervoer hebt gebruikt, hebt u geen doktersverklaring nodig. Zo'n verklaring is wel nodig om de noodzaak vast te stellen van taxivervoer en vervoer per eigen auto.
Alle kosten boven een drempelbedrag (circa € 91,- per jaar) worden vergoed. Voor vergoeding van de reiskosten met het openbaar vervoer of taxi dient u alle afspraakbriefjes en vervoerbewijzen (zoals strippenkaarten en treinkaartjes, alleen tweede klas) te bewaren. Hiermee kunt u aantonen dat u voor meer dan € 91,- hebt uitgegeven aan vervoer. De kilometervergoeding voor de eigen auto bedraagt ongeveer € 0,25 per kilometer.
U kunt deze vergoeding aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u om medische redenen en op voorschrift van de arts begeleiding nodig hebt, kunnen die vervoerskosten eveneens worden vergoed.
Let op! U bent voor taxivervoer verplicht gebruik te maken van een bij de zorgverzekeraar aangesloten taxibedrijf.

 
 
 
Haagse Ouderen is onderdeel
van Xtra welzijn en de 3 werkmaatschappijen
VÓÓR, MOOI en Zebra.
 
Voor telefonische informatie klik op onderstaande link
en u komt terecht bij de telefoonnummers van
de wijkcentra / servicepunten XL:

http://bit.ly/1BhKQbG

 

 

Social Media

Youtube