Pas de tekstgrootte aan: bl-minus-gray bl-plus-blue

Financiële regelingen vervoerskosten

Belastingdienst / Aftrek buitengewone reisuitgaven

Als u, uw partner of inwonende ouders reiskosten maken voor het vervoer naar een arts of ziekenhuis wegens ziekte, invaliditeit of ouderdom, kunt u deze kosten mogelijk aftrekken van uw...

Gratis HTM-vervoer met de Ooievaarspas

Hagenaars van 65 jaar of ouder met een Ooievaarspas reizen het hele jaar gratis met alle HTM-lijnen (bus, tram en RandstadRail). Dit geldt op maandag tot en met vrijdag na 9.00 uur en in het...

Korting in het openbaar vervoer voor 65+

Iedere Nederlander van 65 jaar en ouder kan met een geldig legitimatiebewijs korting krijgen in het openbaar vervoer. Met uw legitimatiebewijs kunt u uw persoonlijke chipkaart aanschaffen. Hiermee...

Nederlandse Spoorwegen (NS), Voordeelurenabonnement met vrije reisdagen

60-plussers kunnen gebruikmaken van een NS-Voordeelurenabonnement tweede klas met 7 vrije reisdagen. Hiermee krijgt u 40% korting op treinkaartjes in de voordeeluren (op weekdagen na 9.00 uur, in...

Vergoeding vervoerskosten i.v.m. beperkingen

Bent u door een ziekte of een handicap beperkt in uw bewegingsvrijheid? Dan kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt een aanvraag indienen voor: vergoeding van...

Vergoeding vervoerskosten i.v.m. medische behandeling

Uw zorgverzekeraar kan een deel van de vervoerskosten vergoeden die u hebt gemaakt in verband met een medische behandeling. Als u daarbij het openbaar vervoer hebt gebruikt, hebt u geen...
 
 
 
Haagse Ouderen is onderdeel
van Xtra welzijn en de 3 werkmaatschappijen
VÓÓR, MOOI en Zebra.
 
Voor telefonische informatie klik op onderstaande link
en u komt terecht bij de telefoonnummers van
de wijkcentra / servicepunten XL:

http://bit.ly/1BhKQbG

 

 

Social Media

Youtube