• Home
  • Over haagseouderen.nl
Pas de tekstgrootte aan: bl-minus-gray bl-plus-blue

Over haagseouderen.nl

Share This

Over haagseouderen.nl

De website HaagseOuderen.nl is onderdeel van Xtra en de drie werkmaatschappijen MOOI, VÓÓR Welzijn & Zebra. Het is een informatieve site voor vitale 55+ers, kwetsbare ouderen en hun omgeving.
Xtra zet zich in om de eigen kracht van mensen te versterken en om de vitaliteit in de samenleving te vergroten. Xtra maakt het burgers mogelijk om mede vorm te geven aan de participatiesamenleving en van waarde te zijn, voor zowel zichzelf als de samenleving. Dat doen zij vanuit vertrouwen en bij voorkeur in samenwerking met partners. Zij schakelen en verbinden om zo sociale netwerken te versterken.

Redactie
Heeft u interessante informatie, activiteiten, verhalen en/of aanbiedingen voor op onze site? Mail dan onze redactie op: redactie@haagseouderen.nl en indien nodig komen we er bij u op terug.

Hulp
Zoekt u informatie of hulp? Ga dan naar één van de wijkcentra/servicepunten XL. Kijk op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

Ouderenwijzer
Er is voor alle stadsdelen in Den Haag een Ouderenwijzer voor zelfstandig wonende 75-plussers beschikbaar. In de Ouderenwijzer kan men informatie vinden over zorg- en dienstverlening ten aanzien van wonen, welzijn en zorg in de stad en wijk. Tijdens de signalerende huisbezoeken krijgen de ouderen de wijzer uitgereikt en worden ze begeleid in het gebruik ervan. Via het Wijkcentrum bij u in de buurt kunt u eveneens een ouderenwijzer aanvragen.
Kijk op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

Nieuwsbrief GrijsWijs
GrijsWijs is een gratis digitale nieuwsbrief die met regelmaat verzonden wordt aan abonnees. Hierin leest u actuele informatie, tips, nieuws en een agenda met leuke activiteiten.
Lees meer over GrijsWijs en aanmelden als abonnee

 
 
 
Haagse Ouderen is onderdeel
van Xtra welzijn en de 3 werkmaatschappijen
VÓÓR, MOOI en Zebra.
 
Voor telefonische informatie klik op onderstaande link
en u komt terecht bij de telefoonnummers van
de wijkcentra / servicepunten XL:

http://bit.ly/1BhKQbG

 

 

Social Media

Youtube