Pas de tekstgrootte aan: bl-minus-gray bl-plus-blue

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  • Gepubliceerd: 03 december 2015
  • Laatste update: 07 december 2015

Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft. In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

Welke regelingen verdwijnen er?

Per 2014 zijn deze regelingen afgeschaft:
·         de algemene tegemoetkoming Wtcg;
·         de Compensatie eigen risico (Cer).

Waarom zijn de regelingen vervallen?

Chronisch zieken en gehandicapten kregen de tegemoetkomingen automatisch op basis van zorggebruik. Maar op deze manier kwamen ze niet altijd bij de juiste mensen terecht. Zo waren er mensen die geen extra kosten hadden en de tegemoetkomingen wel kregen.
Het kabinet is van mening dat gemeenten burgers gerichter kunnen ondersteunen bij een chronische ziekte of handicap.

Bent u langdurig ziek en/of gehandicapt, dan kunt u voor een tegemoetkoming via de gemeente in aanmerking komen:

Deze gemeentelijke tegemoetkoming vervangt de landelijke financiële tegemoetkoming (WTCG), die per 2015 is komen te vervallen. U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u een inkomen heeft van maximaal 150% van de voor u geldende bijstandsnorm. Bovendien moet u een Wmo-beschikking (Wet maatschappelijke ondersteuning) of een Indicatiebesluit CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) hebben.

Hoogte tegemoetkoming:

De tegemoetkoming is € 125,- U kunt deze tegemoetkoming 1 keer per jaar aanvragen.
Meer informatie vindt u op de site van de gemeente Den Haag.

 
 
 
Haagse Ouderen is onderdeel
van Xtra welzijn en de 3 werkmaatschappijen
VÓÓR, MOOI en Zebra.
 
Voor telefonische informatie klik op onderstaande link
en u komt terecht bij de telefoonnummers van
de wijkcentra / servicepunten XL:

http://bit.ly/1BhKQbG

 

 

Social Media

Youtube