Pas de tekstgrootte aan: bl-minus-gray bl-plus-blue

Financiële regelingen bij laag inkomen

AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Daarnaast kent de AOW een toeslag voor partners, die een laag eigen inkomen of helemaal geen...

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten. Dit kan een oplossing zijn als u een laag inkomen heeft, de kosten niet zelf kunt betalen en er geen andere mogelijkheden zijn om in...

Kwijtschelding Rijksbelastingen

Soms is kwijtschelding mogelijk van de inkomstenbelasting en van premies voor sociale verzekeringen. Deze kwijtschelding wordt niet zomaar verleend, maar alleen als u werkelijk niet in staat bent...

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag vervangt de langdurigheidstoeslag per 1 januari 2015. Het grootste verschil ten opzichte van de langdurigheidstoeslag is dat er nu ook wordt gekeken of u zich...
 
 
 
Haagse Ouderen is onderdeel
van Xtra welzijn en de 3 werkmaatschappijen
VÓÓR, MOOI en Zebra.
 
Voor telefonische informatie klik op onderstaande link
en u komt terecht bij de telefoonnummers van
de wijkcentra / servicepunten XL:

http://bit.ly/1BhKQbG

 

 

Social Media

Youtube